วิธีกําจัดปลวกฉบับบ้านๆ

วิธีกําจัดปลวกฉบับบ้านๆ ไม่ต้องพึ่งสารก็ตายเรียบ!

ยิ่งใกล้หน้าฝนเข้าไปทุกที ก็ได้เวลาหันมาดูแลบ้านที่อยู่อาศัยให้มากขึ้น รวมทั้งต้องคอย ระวังแมลงเม่าไม่ให้บินเข้าไปตกหล่นในบ้านยามฝนตก นั่นเพราะแมลงเม่า จัดเป็นหนึ่งในวงจร สืบพันธุ์ของ “ปลวก” ศัตรูร้ายทําลายบ้านที่ชอบแกะแทะ สร้างความเสียหายในบ้านเรือนของเรา