วิธีกําจัดปลวกฉบับบ้านๆ ไม่ต้องพึ่งสารก็ตายเรียบ!

ยิ่งใกล้หน้าฝนเข้าไปทุกที ก็ได้เวลาหันมาดูแลบ้านที่อยู่อาศัยให้มากขึ้น รวมทั้งต้องคอย ระวังแมลงเม่าไม่ให้บินเข้าไปตกหล่นในบ้านยามฝนตก นั่นเพราะแมลงเม่า จัดเป็นหนึ่งในวงจร สืบพันธุ์ของ “ปลวก” ศัตรูร้ายทําลายบ้านที่ชอบแกะแทะ สร้างความเสียหายในบ้านเรือนของเรา

ซึ่งนอกจากการระวังปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันไม่ใหแ้ มลงเม่าเข้ามาวางไข่ ขยายพันธุ์และกลายเป็นพญาปลวกในวงจรต่อไปนั้น เราเองก็ไม่ควรประมาท “ปลวก” ที่มักชอบ แอบซ่อนเร้นตัวอยู่ตามมุมบ้าน ฝาผนัง เสา หรือในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปลวก เช่น เนื้อไม้บางชนิด, กองหนังสือที่ตั้งวางทิ้งไว้นานๆ, ข้าวของเครื่องใช้ที่ทําจากไม้ โดยเฉพาะบ้านที่ไม่เคยวางระบบ กําจัดปลวกไว้ตั้งแตเ่ ริ่มสร้างบ้าน ก็อาจเจอปลวกมากวนใจ สร้างความเสียหายได้แบบไม่ทันตั้งตัว

แต่หากคุณเดินสํารวจรอบบ้านแล้วเจอปลวก จอมปลวก ขนาดเล็ก – กลาง ที่พอกําจัดทิ้ง ได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถใช้วิธีกําจัดปลวกฉบับบ้านๆ ต่อไปนี้ แบบไม่ต้องพึ่งแต่สารเคมี ปลวกก็ตาย เรียบได้ใน 1-3 วัน++

วิธีกําจัดปลวกฉบับบ้านๆ


• ไส้เดือนฝอย ช่วยได้

ไส้เดือน นอกจากจะช่วยทําให้สภาพดินอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว การเลี้ยงไส้เดือนฝอย ไว้บริเวณพื้นดินรอบๆ บ้าน ไส้เดือนจะช่วยกําจัดปลวกให้ลดน้อยลง ช่วยลดวงจรการเกิดการ สืบพันธุ์ของปลวก และลดจํานวนปลวกที่เรามองไม่เห็นได้

• ใบขี้เหล็ก ฤทธิ์ร้ายทําลาย [ปลวก]
เพียงนําใบขี้เหลก็ สมุนไพรไทยที่เราคุ้นเคยกันดีประมาณ5-10กรัมนํามาบดให้ละเอียด

แล้วผสมกับน้ําสะอาดในปริมาณ 20-30 ลิตร [ตามปริมาณใบขี้เหล็ก] จากนั้นจึงกรองเอาเยื้อใบ ขี้เหล็กออก แล้วนําน้ําที่ได้จากการผสมไปฉีดบริเวณที่มีปลวกอาศัยอยู่ประมาณ 5-7 วันติดต่อกัน ฤทธิ์ของใบขี้เหลก็ จะช่วยทําลายปลวกให้สิ้นซากและสามารถทําซ้ําได้เรื่อยๆตามความต้องการ

• พึ่งแสงแดดอันร้อนแรง
ไหนๆ ก็หน้าร้อนแล้ว คุณสามารถนําข้าวของเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ หนังสือ

ที่ปลวกขึ้น หรือที่เสี่ยงว่าจะเป็นที่อยู่ของปลวก นําออกไปผึ่งแสงแดดบริเวณที่โล่ง อากาศถา่ ยเท สะดวก แล้วทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน จากนั้นจึงเก็บนําสิ่งของกลับมาใช้ดังเดิม

*วิธีนี้แนะนําให้ใชใ้ นกรณที ี่ปลวกยังมีปริมาณไม่เยอะมาก จะเห็นผลเร็ว*

• น้ํายาล้างจาน พิชิตปลวก
ไม่ต้องไปใช้วิธีไหนไกล แค่นําน้ํายาล้างจานที่ใช้อยู่เป็นประจํา ประมาณ 2-5 ช้อนโต๊ะ

ผสมกับน้ําสะอาดแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นนําไปฉีดบริเวณที่มีปลวกอาศัยอยู่ ฤทธิ์ของน้ํายา ล้างจานจะช่วยทําลายระบบทางเดินของปลวก และหยุดวงจรการเจริญเติบโตของปลวกในที่สุด

• พริกป่น ร้อนและแรง
สารจากธรรมชาติที่อยู่ในพริกป่นนั้น จะสร้างความแสบร้อนให้กับวงจรชีวิตของปลวกได้

ทําให้พวกมันหนีหายและค่อยๆ แห้งตาย เพียงนําพริกป่น ไปโดยบริเวณที่มีปลวกอาศัยอยู่หรือ บริเวณที่ถูกปลวกทําลาย กัดกิน อย่างน้อย 3-5 วัน คุณจะสังเกตได้เลยว่าปริมาณปลวกลดน้อยลง อย่างเห็นได้ชัด

วิธีกําจัดปลวกแบบบ้านๆ เหล่านี้ เป็นเพียงการแก้ปัญหา “ปลวก” เบื้องต้นเท่านั้น และอาจ ส่งผลแค่ในระยะสั้นๆ แต่หากคุณต้องการกําจัดปลวก แมลง แมง กวนใจในระยะยาวควรเลือกใช้ บริการกําจัดปลวกโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการ์ณและอย่าลมื เลือกใช้บริการกําจัดปลวก จากบริษัทที่ผ่านการรับรองมีช่างผชู้ ํานาญการผ่านการอบรมรวมถึงใช้สมุนไพรในการกําจัด ปลวกย่อมดีกว่าการใช้สารเคมี เพื่อช่วยลดผลข้างเคียง ผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาได้

สนใจบริการกําจัดปลวกแบบธรรมชาติ ไล่หนู แมลงสาบ เห็บ มด ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพ คลิ๊กที่นี่ >> Www.no-insect.com